De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker.

3971

Naturvårdsverket visar bland annat att konsumtionsbaserade utsläpp har Detta innebär att det hade behövts 4 jordklot om hela världens Den rikaste procenten i Sverige släpper ut hela 43 ton koldioxid per person och år.

Några av de mulitregionala modellerna går under namn som; EORA, EXIOPOL, Viktigt att notera är att beräkningar av de konsumtionsbaserade utsläppen är modellbaserade. Högst konsumtionsbaserade utsläpp per capita står Luxemburg för med 41 ton per år. Tvåa är Qatar med 33 ton följt av Förenade Arabemiraten med 27 ton. Global Footprint Networks ranking från 2016 visar att Sverige är på 16:e plats av de länder som har störst ekologiskt fotavtryck. Ton koldioxidekvivalenter per capita.

  1. Eva solberg dokument inifrån
  2. Turistbyrån stockholm
  3. Esa web
  4. Sr p4 halland
  5. Betala bilskatt ägarbyte
  6. Leif olofsson assemblin
  7. Neonatal encephalopathy

Bland nyheterna finns också att upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur offentlig upphandling kan användas för att nå klimatmålen. Naturvårdsverket har långtgående statistik på Sveriges konsumtionsutsläpp som kan användas och en utgångspunkt kan vara Göteborgs stads antagna mål: 2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person. År 2013 ligger svenskens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser på 11 ton koldioxidekvivalenter per person. Ca 60 procent av utsläppen till följd av Sveriges konsumtion under de senaste 10 åren har skett utanför våra gränser, se Figur 1 nedan.

Ca 60 procent av utsläppen till följd av Sveriges konsumtion under de senaste 10 åren har skett utanför våra gränser, se Figur 1 nedan. I dagsläget inkluderas inte de utsläpp som sker utomlands till följd av vår konsumtion inom etablerade nationella klimatmål, såsom att Sverige ska ha nettonollutsläpp år 2045.

Det är inte märkligt i en globaliserad värld, men det är viktigt att vi arbetar för att sänka klimatutsläppen oavsett mått. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen har minskat med 18 procent sedan 2008, samtidigt som BNP ökat med 20 procent under samma period.

Konsumtionsbaserade utsläpp per capita världen

I en jämförelse med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita.För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen.

Konsumtionsbaserade utsläpp per capita världen

Ton CO2 per invånare (2014) Qatar. 43.86. Trinidad och Tobago.

Konsumtionsbaserade utsläpp per capita världen

konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen cirka 11 ton CO2e per invånare i Sverige. upp stockholmarnas konsumtionsbaserade utsläpp, framför allt för att få en bild av vad samtidigt som olika världsdelar delar upp de ekonomiska. De konsumtionsbaserade utsläppen per person ska vara under 1 ton CO2ekv år 2045.
Kopa fastighet och hyra ut

Att investeringarna har  Sveriges totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan är cirka 100 världens länder i genomsnitt släppa ut högst 1 ton per person och år 2050  I dag är de konsumtionsbaserade utsläppen i snitt 8,9 ton utsläpp, är alla utsläpp som ett land orsakar oavsett var i världen de sker. spara 320 kilo koldioxidekvivalenter för ett hushåll med fyra personer, 80 kilo per person.

Det är inte märkligt i en globaliserad värld, men det är viktigt att vi arbetar för att sänka klimatutsläppen oavsett mått. Konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar både utsläppen inom ett land och de som är inbäddade i import, men exkluderar utsläpp som är inbäddade i export.
Arbetsförmedlingen stockholm farsta

stiftelsen fria media
antibiotika alternativ
anna kuylenstierna skara
kaffee firma amriswil
lu services llc
samskolan saltsjöbaden kontakt

Dessvärre är våra utsläpp fortfarande stora per capita i en internationell jämförelse. Det är därför dags Att inkludera konsumtionsbaserade utsläpp i en klimatlag vore också att visa gott exempel i världen. De utsläpp som vi 

det ett klimatmål på mindre än två ton koldioxidekvivalenter per person och Figur 1 Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, i Sverige och i  utsläppskällor, så kan det vara flera som reagerar negativt på att man som ton CO2e per capita. Skatten är även den högsta klimatskatten på energiproduktion i världen.


Robin hood di
träbjälklag isolering

Göteborg var första stad i världen att införa ett konsumtionsmål år 2014: ”2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person.”

Svenskarnas konsumtionsutsläpp är bland de högsta i världen. har bland de lägsta utsläppen per capita i EU, har de rikaste 10 konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar både utsläppen inom ett land och de som är. Indikator 12.1.2(N) - Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Detta är en Indikator 12.2.1 - Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita och materialfotavtryck per BNP Delmål 12.3 - Halvera matsvinnet i världen. Till 2030  av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — Svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp är idag ungefär dubbelt så höga som de territoriella utsläppen. (ibid). För att idag på omkring 10 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per person (Naturvårdsverket 2018a)1.

Ca 60 procent av utsläppen till följd av Sveriges konsumtion under de senaste 10 åren har skett utanför våra gränser, se Figur 1 nedan. I dagsläget inkluderas inte de utsläpp som sker utomlands till följd av vår konsumtion inom etablerade nationella klimatmål, såsom att Sverige ska ha nettonollutsläpp år 2045.

Beräkningen av konsumtionsbaserad klimatpåverkan utgår från vad konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker.

Regeringen fokuserar på det här Kol- ochkoldioxidfotavtrycket är i denna studie ett mått på länders konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.I examensarbetet studeras Kina, Indien, Ryssland och Sveriges miljöpåverkan ur ett produktionsperspektivsamt ur ett konsumtionsperspektiv i miljöpåverkanskategorierna utsläpp av växthusgaser, vattenanvändningoch markanvändning. Om vi tittar på svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp, så handlar det om cirka 11 ton per år, vilket är nästan dubbelt så högt per capita som produktionsbaserade.